Flytting av Vin & Spritmuseet

12 400 gjenstander er lagret når Vin & Sprithistoriska museet endrer navn og flytter til Djurgården. Gjenstandene er transportert til Värmland for lagring og vinen er forsvunnet ut av museets navn, som nå kort og godt heter Spritmuseum.

Den 31. mai 2011 stengte Vin & Sprithistoriska Museet sine lokaler ved Dalagatan i Stockholm. Da hadde nedpakkingen av arkivet og museets samlinger allerede begynt. Det tok hele sommeren å pakke ned og transportere så og si hele museet.

Både gjenstander og interiør ble pakket ned og transportert til spesielle fjellrom i Karlskoga. – Vi har sendt av gårde 19 store trailere med gjenstander, sier Marcus Havljung, som var prosjektleder på MTAB i forbindelse med flyttingen. Det var alt fra flasker med punsj til store industrigjenstander som ble pakket ned og sendt av gårde. Eva Lenneman, som er inspektør med ansvar for museets samlinger, har sammen med sin kollega Anna Oswaldson arbeidet med å flytte gjenstandene til Karlskoga, hvor man har 850 kvadratmeter til disposisjon.

Flyttingen var nøye planlagt fra museets side og alle gjenstandene var registrert i gjenstandsdatabasen. Alle gjenstander har også fått et spesifikt inventarnummer og en bestemt hylleplassering. På den måten var det enkelt å plassere gjenstanden på tilsvarende hylleplassering i det nye magasinet.
– Fordi vi er så få ansatte på museet, var det viktig at MTAB tok ansvaret for hele prosjektet, inkludert all nedpakking, transport og utpakking.

Det mest kompliserte ved flyttingen var demonteringen av de større industrigjenstandene, sier Marcus Havljung fra MTAB.
– Det var også flere rom på museet som var spesiallaget, men hvor det ikke lenger fantes instruksjonstegninger. Da tok demonteringen litt lenger tid. I august i fjor var de siste gjenstandene på plass i Karlskoga og registrerte i databasen.
– Det har vært en god opplevelse og fungert bra i hele flytteprosessen, sier Eva.