Peru t/r med inkaskatter

Det er 50 år siden gullgjenstander fra Inka-tiden ble vist i Stockholm. «Inka-guldskatter i bergrummet» er lånt fra 15 forskjellige museer i Peru og transportert via Amsterdam med MTAB, til fjellrommet på Skeppsholmen.

«Stemningen var nesten til å ta og føle på da kassene med gullgjenstandene ble åpnet,» skrev den svenske avisen Dagens Nyheter.

På samme måte som Kinas terrakottahær fyller utstillingen to av tunnelene under Skeppsholmen, men nå utvides utstillingsplassen med et tredje rom i fjellet, hvor de besøkende får en introduksjon gjennom film og kart. Det som dominerer er selvfølgelig innholdet i de 40 store kassene, med samlet 26 kubikkmeter gravfunn som er fløyet fra Lima til Amsterdam og transportert videre til Sverige av MTAB. Samlet vises 284 lånte gjenstander og det handler hovedsakelig om gullgjenstander fra tiden før Columbus kom til Sør-Amerika og Pizarros erobring av Inka-riket. I tillegg til Inka-kulturen, vises også mumier, tekstiler og keramikk fra tidligere tider. Utstillingen er den første som viser gullgjenstander fra så mange museer i Peru.

Fakta

MTABs oppdrag var å transportere Inka-gullet fra Peru med fly til Nederland og deretter med sikkerhetstransport til Stockholm. Fordi flere museer har vært involvert i forbindelse med utlånet, brukes en kunstbil fra Nederland med doble kurerseter. Ved fjellrommet ble det satt opp et dekke for innlasting til museet.