Skulpturtransport, Indianhuvud av Carl Milles vid Göteborgs konstmuseum

Transport av skulptur: Indianhuvud av Carl Milles, Göteborgs konstmuseum