Informasjon om drivstofftillegget

Transportprisen revideres hver måned med et spesielt drivstofftillegg. Nivået på drivstofftillegget bestemmes av den gjennomsnittlige prisen for diesel per måned. Vi benytter SCBs kontrollerte indekstall for diesel «K92SÅ0900» for å avgjøre gjeldende drivstofftillegg. MTAB justerer drivstofftillegget en gang i måneden, og det baserer seg på indekstallet to måneder før gjeldende måned. For eksempel beregnes drivstofftillegget for mai fra mars-indeksen. Drivstofftilleggets prosentsatser og intervaller i tabellen blir justert hvert år.

Drivstofftillegget

  • 2021-07: 11,53 %
  • 2021-06: 11,10 %
  • 2021-05: 11,10 %