Thielska Galleriet MTAB

Konservator

Høy kvalitet og fokus på trygghet for kundene våre er alltid sentralt i MTABs virksomhet. Som et ledd i dette har vi valgt å bli det første transportselskapet i Sverige som ansetter en konservator.

Konservatoren vår kan bistå med ulike tjenester i forbindelse med transport, magasinering og utstilling. Konservatoren arbeider etter internasjonale etiske retningslinjer og vurderer risiko rundt håndtering av kunstgjenstander og ulike forutsetninger rundt lys, klima, skadedyr, brann og sikkerhet.

Med denne nære tilgangen til en konservator kan MTAB nå tilby enda bedre støtte og trygghet for kunder med ømfintlige og verdifulle gjenstander. Ta kontakt med konservatoren vår hvis du er usikker på hvordan gjenstanden din bør pakkes, håndteres eller installeres. Vi kan også bistå med tilstandsrapport (condition report) og inspeksjon av verk før utlån og utstillinger samt ved installasjon og prosjektledelse.