RIKTIG TRANSPORTFORSIKRING

Vi anbefaler at det tegnes omfattende forsikring, som vi kan tilby gjennom Länsförsäkringar. Du slipper for egenandel og premien debiteres av MTAB med utgangspunkt i type transport og håndtering.

NSAB 2000

Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser redegjør for speditørens og oppdragsgivers rettigheter og forpliktelser, inkludert speditørens ansvar i forhold til forskjellige transportsrettslige konvensjoner, som CIM, CMR, Haag-Visby-reglene samt Warzawa-konvensjonen.