Forsikringer

Sikre produktet ditt

Gode rutiner og lang erfaring gir optimale forutsetninger for sikker transport. Det finnes imidlertid alltid en risiko når man transporterer teknisk utstyr og kunstgjenstander. En objektforsikring sikrer produktet ditt ved eventuelle skader.

MTAB har som transportør en transportøransvarsforsikring i henhold til NSAB 2000. Denne gir erstatning for skader som vi som transportører har skyld i. Erstatningsbeløpet beregnes ut fra vekten på forsendelsen. Du som kunde bør tegne en objektforsikring for eventuelle andre hendelser under transporten, basert på gjenstandens fulle verdi.

Mer informasjon om:
Objektforsikring

Transportøransvarsforsikring

 • Transportøransvarsforsikringen gjelder alltid ved transport.
 • For at det skal utbetales et erstatningsbeløp må en utredning vise at MTAB var skyld i skaden. Erstatningen gjelder kun den delen av forsendelsen som ble skadet.
 • Transportøransvarsforsikringen er i samsvar med bestemmelsene i NSAB 2000, med begrensning og unntak for §§ 6, 20 og 27 C, punkt 3, avsnitt 1.
 • For land som ikke har nasjonale regler for begrensningsrett for transportører, gjelder forsikringen i henhold til CMR-konvensjonen.
 • Generelt ligger erstatningsnivået ifølge loven på maks. 17 SDR/kg ved innenrikstransporter i Norge. Erstatningen gjelder kun den delen av forsendelsen som ble skadet.

Objektforsikring

MTAB hjelper gjerne til med å skaffe objektforsikring gjennom vårt forsikringsselskap Länsförsäkringar.

 • Objektforsikring er en forsikring du som kunde velger å tegne. Den gir erstatning for skader på eller tap av fysisk gods som kan oppstå under en transport.
 • Erstatter skader uavhengig av om MTAB var skyld i skaden.
 • Erstatter skader opptil produktets fulle verdi.
 • Har ingen egenandel.
 • Er gyldig under hele transporten.
 • MTAB skaffer forsikringen gjennom Länsförsäkringar.

Mer informasjon om:
Objektforsikring

Ansvarsforsikring ved service og installasjon

MTABs ansvarsforsikring ved service og installasjon har et maksbeløp på 10 millioner SEK per skade.

 


Relaterte dokumenter: