Generelle transportvilkår

Hvis ikke andre forutsetninger er gjort kjent, og det fremgår av tilbud eller annet prisoppgjør, gjelder følgende:

  • Som standard inngår levering med lasting og utpakking til sluttkunde innenfor MTABs linjenett i pristilbudet. Steder utenfor linjenettet leveres som samlegods og i henhold til avtale. Særskilte avgifter kan påløpe for fjerntliggende områder.
  • Alle priser er basert på vanlige leveringsforhold. Ved trappebæring utover det som er inkludert, kranløft, truckarbeid, m.m., kan det påløpe ekstra avgifter.
  • Vanlig arbeidstid er hverdager mellom 08:00-16:00, og all eventuell ventetid utenfor vår kontroll vil debiteres.
  • Øyer uten fast broforbindelse er ikke inkludert i faste priser, men MTAB kan gi et pristilbud i de enkelte tilfeller.
  • Aktuelt drivstofftillegg påløper for transport utenom lokal sone. Les mer om dette på siden Drivstofftillegg
  • Det påløper køavgift innenfor bompengeringer med NOK 40 pr. bestilling. MTAB reserverer seg mot avgifter, skatter, m.m. Som er utover vår kontroll.
  • 30 dagers betalingsfrist. Deretter påløper lovbestemt forsinkelsesrente.
  • Hvis ikke annet er oppgitt er prisene angitt i NOK, inkl. mva.
  • MTAB bruker NSAB2000 som ansvarsbestemmelser, noe som blant annet begrenser MTABs ansvar og regulerer eventuelle skader i samsvar med loven om innenriks veitransport. Oppdragsgiveren er ansvarlig for gyldig vareforsikring for transport og mellomlagring.

Generelle lagringsvilkår


MTAB generelle lagringsbestemmelser