Konfiguration av teknisk utrustning

KONFIGURERING FØR LEVERING – FOR ENKELTHETS SKYLD

På alle lagrene våre tilbyr vi lagring, montering og muligheten for funksjonstest av elektroniske maskiner i antistatiske områder. Der kan du som kunde selv utføre funksjonstester og service på dine maskiner.

For en rekke kunder, konfigurerer vi kopimaskiner med den programvaren som deres sluttkunder har bestilt. Det betyr at det ikke er nødvendig med teknikere og installasjonsarbeid ved levering. Dette kan gjøres på alle våre nordiske enheter.