Transportkasser for kunst og skulptur

Transporter uten emballasje

Uten emballasjeMed MTAB trenger du ikke unødvendig transportemballasje og du slipper dessuten arbeidet med å kvitte deg med kartonger og esker. Vi har utviklet en logistikkhåndtering uten emballasje av verdifulle og skjøre produkter, som tilfredsstiller kundenes krav til sikkerhet, punktlighet og global tilstedeværelse.

MTABs linjetrafikk er hjertet i det riksdekkende svenske distribusjonssystemet. Daglige avganger til og fra Sveriges største byer med spesialgods og merverditjenester, gjør MTAB til en unik transportbedrift. Det meste av godset sendes uemballert og håndteres alltid av erfarne sjåfører.

Vi bygger også transportkasser for spesielle behov.