Integritetspolicy

All behandling av personopplysninger må oppfylle de grunnleggende prinsippene i personvernforordningen. Prinsippene innebærer blant annet at personopplysninger bare kan samles inn til berettigede og ikke utelukkende generelle formål, og at mengden opplysninger skal begrenses til det som er nødvendig til formålet. Opplysningene skal senere ikke behandles på en måte som er uforenelig med disse formålene, og heller ikke lagres lenger enn nødvendig. Den som behandler personopplysninger skal kunne vise at prinsippene følges. (Kilde)

MTAB Sverige AB kommer ikke til å dele noen opplysninger med andre selskaper eller tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre dette er påkrevd ved lov. Et annet unntak, er når dette er nødvendig for å kunne oppfylle en avtale eller utføre en tjeneste.

MTABs behandling av personopplysninger på nettstedet

MTAB Sverige AB er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på mtab.se/mtab.dk/mtab.no/mtab.fi/mtab.eu og disse nettstedenes underdomener. Vi følger EUs forordning for personvern (GDPR).

  • Opplysningene brukes til statistikk om besøkende på hjemmesiden samt til å tilpasse kommunikasjonen vår med eksisterende og fremtidige kunder.
  • Vi beskytter opplysningene i henhold til sikkerhetsregler.
  • MTAB Sverige AB vil ikke overlate eller videreselge opplysningene til tredjeparter.

Rett til informasjon

Vil du vite hvordan MTAB Sverige AB behandler personopplysninger om deg? Send oss en forespørsel på gdpr@mtab.se.

Rett til korrigering

Du har rett til å be om korrigering av uriktige personopplysninger samt å trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysninger. Du har også rett til å be om at personopplysningene om deg slettes eller at behandlingen av dem begrenses.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på gdpr@mtab.se.

Lover om personopplysninger

Datainspektionen har ansvaret for oppfølging av lovverket rundt personopplysninger i Sverige. Du finner mer informasjon om lovverket på hjemmesiden deres.