Kvalitet

MTAB er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015
Dette innebærer at vi som selskap har utformet et kvalitetsledelsessystem der samtlige prosesser og rutiner er grundig utformet og kvalitetstestet i henhold til internasjonal standard.

En kvalitetsgaranti for deg som kunde
For å oppfylle omverdenens krav og forventninger, gjennomfører vi regelmessige forbedringer av ledelsessystemet vårt. Vi gjennomfører kontinuerlig oppfølging med interne og eksterne revisjoner for å sikre kvaliteten på tjenestene våre. Hos oss kan du føle deg trygg på at du alltid får god service og en sikker leveranse av tjenesten, uansett hva du bruker oss til.


«Høy kvalitet i alt vi gjør er en del av MTABs DNA, og har alltid vært det. At vi nå har tatt steget fullt ut og velger å sertifisere oss i henhold til ISO-standarden, er en bekreftelse på at kvalitetsarbeidet vårt er av høyeste standard og et løfte til deg som kunde om at vi stadig jobber for å bli bedre. Vi gir oss aldri.»

Simon Fors, adm.dir.

Alle land
Sertifiseringen gjelder for våre virksomheter i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Samtlige medarbeidere har tilgang til våre rutiner og arbeidsmetoder i alle deler av virksomheten.

Certificate ISO 9001:2015 – MTAB Sverige AB (English).pdf

Kundetilfredshet
Vi måler kontinuerlig hvor fornøyde kundene våre er. Resultater fra vår kundetilfredshetsundersøkelse 2020-01-30: