Miljø

Vi behandler både gjenstander og miljøet forsiktig

I MTABs forretningsidé er det understreket hvor viktig det er at vi behandler gjenstander forsiktig, og det gjelder også for miljøet. MTAB har arbeidet for miljøet i mange år, noe som aktualiseres trinn for trinn i hele organisasjonen. Vi arbeider for miljøet på en forebyggende måte. Våre medarbeidere blir hele tiden informert og opplært i miljøspørsmål, slik at de kan utføre sine oppgaver på en miljømessig forsvarlig måte. En stor del av dagens miljøarbeid er relatert til juridiske krav. Vi legger stor vekt på å holde oss oppdatert om disse og andre regelverk. Vi gjør dette i dialog med myndigheter, kunder og leverandører. Og vi forsøker å holde oss oppdatert om aktuelle spørsmål, problemstillinger og løsninger på miljøområdet.

Alle våre beslutninger og aktiviteter må gjennomføres med utgangspunkt i de svenske miljømyndigheters forsiktighetsprinsipp, dvs. hvis det oppstår tvil, skal det valget som er best for miljøet veie tyngst, selv om det mangler vitenskapelig dokumentasjon. Våre tjenester med transport av ikke-emballert gods og posisjonering på stedet, inkluderer også at vi håndterer og kildesorterer brukt emballasje og kildesorterer til gjenvinning. Vi tilbyr helhetsløsninger for å oppfylle leverandørens produsentansvar. Vi ønsker å være proaktiv i dialog med våre kunder og på den måten innfri de høye miljøkravene.

Vårt miljøarbeid

MiljöbildKjøretøy

Vi velger best mulige kjøretøy utfra et miljøhensyn. Dette betyr per i dag Euro 5-motorer for tunge kjøretøy, hvor utslippet er betydelig lavere enn i tidligere modeller. I 2009 kjøpte vi vår første lastebil som kjører på biogass.

Drivstoff

Vi kjøper den diesel som i dag finnes tilgjengelig på markedet MK 1. Den er svovelfri, noe som betyr at utslippet av svoveldioksid ikke lenger er noe problem når det gjelder lastebiltrafikken. For de kjøretøyene som står i Malmö, skiftet vi til RME våren 2009.

Dekk

Våre dekk er uten de såkalte HA-oljene. Grunnen til at HA-oljer bør unngås, er at de inneholder høye nivåer av kreftfremkallende og miljøskadelige polysyklisk-aromatiske hydrokarboner, PAH.

Kildesortering og elektronikkgjenvinning

Vi kildesorterer og komprimerer restprodukter fra vår virksomhet. Dette gjelder også brukt emballasje, brukt elektronikk osv. som skyldes våre oppdragsgiveres virksomhet. Store deler av våre fraktoppdrag skjer med ikke-emballert gods, dvs. at kunden tar emballasjen av før frakten. I vårt arbeid med ikke-emballert gods, gjenbruker og gjenvinner vi alt brukt emballasje. Vi har også utviklet tjenester som gjør at vi kan ta ansvaret for leverandørenes og kundenes produsentansvar.

Datamaskiner, kopimaskiner og AV-produkter

Vi har i mange år tatt hensyn til gjeldende miljøkrav når vi kjøper inn.

Kjemisk-tekniske produkter

Vi kjøper Svane-merkede rengjøringsprodukter. I Stockholm er det vi som står for rengjøringsmidlene som brukes av rengjøringsselskapet som tar seg av vår rengjøring. Rengjøringsproduktene er alle fra selskapet Sonett, hvis produkter er EKO-sertifiserte i Tyskland, www.ecogarantie.eu. Kravene er betydelig høyere enn dem som det skandinaviske Svane-merket stiller.

Pakking

Her brukes både plast, papir, bølgepapp og treverk. Alt treverk som kjøpes er FSC-merket og alt plast er PVC-fritt. Det gjelder også tapen.

Papirprodukter

Alle papirprodukter med trykt tekst kjøpes fra et Svane-merket trykkeri. Det gjelder også toalettpapir og papirhåndklær.

Næringsmidler

Til våre kantiner kjøper vi næringsmidler som kaffe, te, ost og brød. Alt etter tilgjengelighet, velger vi KRAV- eller Fair Trade-produkter.

Våre miljøprodukter

Leverandøren har produsentansvaret, men vi kan som logistikkpartner hjelpe til med å oppfylle dette ansvaret. Fordi vi leverer nye maskiner til sluttkunden, kan vi også frakte tilbake utbrukte maskiner. Vi kan også håndtere all transportdokumentasjon for gjenvinning.

Gjenvinning

Gjenvinning handler for det meste om logistikk og transport. Som transportør og logistikkpartner til en rekke ledende selskaper innenfor kontor-, IT- og elektronikkbransjen, har vi fått stor erfaring med el-gjenvinning. Vi har sett at vår modell med transport av ikke-emballerte maskiner og installasjonshjelp er populær. Vi er autorisert til å transportere og lagre farlig avfall og bruker sjeldent paller og transportbur, som ellers er vanlig i transportbransjen.

Sertifikater for deponi og sortering

Fordi mesteparten av MTABs transporter skjer uten emballasje og vi tar hånd om emballasjen, betyr det at vi må behandle en stor mengde emballasje. Derfor har MTAB en underleverandørkontrakt med Ragn-Sells angående kildesortering av emballasje og elektronisk avfall. Ved våre terminaler har vi opprettet deponisentraler for sortering av f.eks. tre, elektronikk, batterier, papp og plast. Systemet oppfyller kundenes krav til deres egen ISO 14001-sertifisering og kan brukes i miljøredegjørelsen. MTAB leverer sertifikater for deponi og sortering.

Sveriges første industribygning oppført i gjenvunnet materiale.

MTABs høysikringslager i Bromma ble bygd for å optimere både miljøhensyn og moderne rasjonell lagerhåndtering. Under taket på den 6400 kvadratmeter store arkitekttegnede bygningen, hvor store deler er bygget av gjenbrukt materiale, finnes en rekke spesialfunksjoner.

Her behøver du aldri å tvile på at vi kan miljøhåndtering

Gjenvinning handler i stor grad om logistikk og transport. Som transportør og logistikkpartner til en rekke ledende selskaper innenfor kontor-, IT- og elektronikkbransjen, har vi vært i nærkontakt med problematikken rundt el-gjenvinning. Vi har sett at vår modell med transport av ikke-emballerte maskiner og installasjonshjelp er populær. Vi er autorisert til å transportere og lagre farlig avfall og behøver ikke paller og transportbur, som ellers er vanlig i transportbransjen. Leverandøren har produsentansvaret, men vi kan som logistikkpartner hjelpe til å oppfylle dette ansvaret. Fordi vi leverer nye maskiner til sluttkunden, er det jo praktisk at vi også kan frakte tilbake utbrukte maskiner. Vi kan også håndtere all transportdokumentasjon for gjenvinning. Godset kan mellomlagres på våre lagre i Stockholm, Göteborg eller Malmö.