MTAB 50 år

MTAB 50 år

2018 er et jubileumsår for MTAB – vi feirer 50 virksomme år på markedet

Alt begynte i Stockholm i 1968, med en transportløsning for ømfintlige produkter som var vanskelige å frakte. Virksomheten skjøt fart, og selskapet skulle vise seg å bli en betydelig aktør innen transport av museumsgjenstander og ømfintlig datautstyr. IBM og et større museum var blant de første kundene – to markeder som siden den gang har vært tett knyttet til virksomheten vår.


MTAB 50 år
MTAB og Stefan Fors arbeidet på 1970-tallet med bl.a. eksportgodshåndtering av Siemens-Elema-produkter for eksport til Sovjetunionen.
MTAB 50 år
En av de første bilene våre, en Scania 80 Super.

I 1981 tok Stefan Fors over som administrerende direktør og eier. Tjenestene utviklet seg, og MTAB ble Nordens ledende leverandør i bransjen. Lastebiler ble anskaffet, personell ansatt og kontrakter på lagerlokaler underskrevet.

Tjenestene var basert på den opprinnelige tanken om transport av ømfintlige produkter – men tilbudet ble utvidet til en kundevennlig helhetsløsning med transport, håndtering og oppbevaring.


MTAB 50 år
IBM utviklet tidlig på 70-tallet den såkalte «stormaskinen», som krevde omfattende transportkapasitet. Det var tunge maskiner som ble fraktet rundt i hele Europa. MTAB transporterte hullkortstanser og magnetbåndlesere på en tid da primærminne var kjerneminne og minnestørrelsen ble regnet i kilobytes.
MTAB 50 år
Rank Xerox 860 var en av de aller første ordbehandlingsmaskinene på markedet (lenge før Microsoft Word). Sluttbrukeren trengte en hel ukes opplæring for å kunne bruke maskinen. Rank Xerox 860 var et svært omfattende oppdrag for MTAB på begynnelsen av 80-tallet.

MTAB 50 år
IBMs stor- og supermaskiner utviklet seg mye i løpet av 80-tallet. Behovet for oppgraderinger økte raskt, og da ble hele maskinparken byttet ut med nytt utstyr. Dette skapte et betydelig marked for MTAB, både nasjonalt og internasjonalt.

 

MTAB 50 år
Transport av en utstilling med CF Hill og Edvard Munch til Malmö Museum i 1987.
MTAB 50 år
Transport av Terrakottahæren i 1984. Den keiserlige hæren ble stilt ut på Östasiatiska museet i Stockholm, bare ti år etter at bonden Yang gravde etter en ny brønn og gjorde en av 1900-tallets største arkeologiske oppdagelser.

I 1994 etablerte MTAB virksomheten sin i Göteborg, og strategien om å bli en nasjonal leverandør ble staket ut. På begynnelsen av 2000-tallet, ekspanderte selskapet betydelig. Den danske avdelingen av MTAB ble etablert i 2008, og feirer dermed 10 fremgangsrike år på markedet i 2018.

Etter 30 år som administrerende direktør, overlot Stefan Fors lederjobben til sønnen Simon Fors, som fortsatte den nordiske ekspansjonen til Norge og Finland.

«I dag ser vi et stort behov for tjenester utover selve transporten. Det dreier seg om alt fra installasjonstjenester og arbeid på stedet, til prosjektledelse og stor teknisk kunnskap»

sier Simon Fors.
MTAB 50 år
Egyptisk sarkofag under oppbevaring hos MTAB.
mekaniske installasjoner, tredemøller og kopimaskiner
MTAB utfører mekaniske installasjoner av alt fra avansert medtech-utstyr, til tredemøller og kopimaskiner.

Teknisk kunnskap, håndverksferdigheter og en vilje til å oppfylle kundenes behov, har resultert i mange innovative løsninger i løpet av årene.

 

MTAB 50 år
Oppakking av utstilling hos Artipelag..

 

Simon Fors, adm.dir., MTAB«Vi vil fortsette slik. Markedet har utviklet seg hele veien, og vi i takt med markedet. Vi vil alltid jobbe tett med kundene og fortsette å utvikle tilbudet vårt etter behovene som finnes. Nå ser vi med stolthet tilbake og feirer våre første 50 år. Samtidig er dette starten på fremtiden og nye løsninger på markedet»

sier Simon Fors