IBMs stor- og supermaskiner

MTAB 50 år

IBMs stor- og supermaskiner utviklet seg mye i løpet av 80-tallet. Behovet for oppgraderinger økte raskt, og da ble hele maskinparken byttet ut med nytt utstyr. Dette skapte et betydelig marked for MTAB, både nasjonalt og internasjonalt.