Rank Xerox 860

MTAB 50 år

Rank Xerox 860 var en av de aller første ordbehandlingsmaskinene på markedet (lenge før Microsoft Word). Sluttbrukeren trengte en hel ukes opplæring for å kunne bruke maskinen. Rank Xerox 860 var et svært omfattende oppdrag for MTAB på begynnelsen av 80-tallet.