Nya Karolinska Solna bygger fremtidens universitetssykehus

Ambisjonene er høye når omsorg og pleie skal integreres med forskning og utdanning. Sikkerhet, integritet og komfort settes i første rekke, og fremtiden ser svært lys ut når helsevesenets fremtidsplan blir satt ut i livet.

MTAB leverer og er engasjert i alt fra syklotroner til medisinskap. Vi jobber blant annet mot Skanska, som er entreprenør, men vi har også mye kontakt med landstinget i Stockholms län og grunneier Locum.

“Det er inspirerende å få være en del av et prosjekt som så tydelig kommer samfunnet til gode”

mener Rickard Sohl.

Les mer