På eventyr med en ionekilde

#Ionsourceadventure

En ionekilde er en anretning som produserer positive eller negative ioner til blant annet partikkelakseleratorer – med andre ord en ganske spesiell passasjer.

Vi transporterte ionekilden 2500 kilometer, fra Laboratori Nazionali del Sud i Catania til dens nye hjem, nemlig forskningsanlegget European Spallation Source ERIC i den svenske byen Lund. Dette var et oppdrag som krevde grundig detaljplanlegging og stort fokus på sikkerhet i alle ledd.

Leveransen av ionekilden er et trinn i byggingen av verdens kraftigste nøytronkilde.
Les mer om oppdraget: Transport av ionekilde fra Catania til Lund