Samarbeid med flyt

”Sven-Harrys kunstmuseum var en god start på samarbeidet mellom Sverige og Finland” sier Aki Tuomainen, ansvarlig for kunsttransport Finland.

Sven HarrysEllen Thesleffs utstilling på Sven-Harrys kunstmuseum i Stockholm ble MTAB Finlands første nordiske samarbeid. Utstillingen ”Lysande konstnär och tidig modernist” pågikk i to måneder.

Koordinator og organisator for transporten i Sverige var Mikael Ekman, og i Finland var det Aki Tuomainen som hadde ansvaret. Sammen tok de kontakt med utlånerne – alt fra museer til private eiere – for å koordinere henting, pakking og kurérreiser. Etter utstillingen ble alle de 50 verkene returnert til Finland med direktetransport til museene og leveranser fra MTAB Finland til de private utlånerne. Hele prosessen fløt veldig godt.

“I mai er det klart for det neste nordiske samarbeidet, og denne gangen med nordmennene. Vi har også en rekke andre nordiske transportprosjekter på gang”, forteller Aki Tuomainen.