SwipBox velger totalløsning fra MTAB

«MTAB har systemene våre på lager, tar dem med ut og installerer dem, alt i én prosess. Det sparer tid.»

Kaj Kaczmarek, SwipBox

SwipBox er spesialister på å håndtere pakker, og dette foregår ved hjelp av pakkesystemer som installeres i butikker og kjøpesentre. Siden etableringen har SwipBox vokst kraftig, og virksomheten krever kontinuerlig installering av nye systemer.

«Vi har fått en totalløsning der MTAB har systemene våre på lager, tar dem med ut og installerer dem, alt i én prosess», forklarer Kaj Kaczmarek fra SwipBox. «Før måtte vi koordinere arbeidet selv, men med denne løsningen sparer vi tid og ressurser.»

MTAB har lenge utført denne jobben i Sverige, og nå er turen kommet til Danmark. «MTAB er en av samarbeidspartnerne som bidrar til at vi vokser på tvers av landegrensene», avslutter Kaj Kaczmarek fra SwipBox.

Les mer